Maria Eriksson 
F 1962
Utbildning, Grundis, kurser samt ett enträget utövande i många år Medlem i Svenska konstnärsförbundet  Medlem i Sundsvalls kollektivverkstad
sociala medier @200fyra

Jag arbetar gärna med lera då jag finner en stor glädje i tredimensionella uttrycksformer. Kolorist javisst men gärna på leran. Teckning är alltid min utgångspunkt till något nytt och krokin är en viktig bas i alla uttryckssätt jag använder i min konst då jag oftast avbildar  människor, mänskliga uttrycksformer och rörelser. Mina utryck ändras i ett flöde i en process där jag är en del. Det är ofta en samverkan med leran och min vilja till att uttrycka en känsla, en kraft eller en stämning. Humor,  glädje och värme  vill jag ofta baka in i min skulpturer för jag vet att det ger ringar som sprider sig till betraktaren. För mig känns det viktigt.

Tidigare utställningar

2018 Samlingsutställning Konstensvecka i Nordingrå, MilleniumArt Gallery

2018 Samlingsutställning Konstkraft Ljusne

2018 Galleri Granen- skulptur

2017 Skulpturparkerna i Roddahuset och Kronvalls Vinslott

2017 Konstrundan i Sundsvall -skulpturer

2017 Edsviken Art Fair 20-23 april -skulpturer, reliefer och krokier

2017 Galleri 13 i Sundsvall - grafik

2016 Skulpturparken och samlingsutsällning i Roddarhuset i Vaxholm -skulpturer

2016 Edsviken Art Fair Sollentuna -skulpturer

2015 Skatgalleriet Njurunda - målningar och skulpturer

2015 Skulpturparken Vaxholm

2013 Roddarhuset och Skulpturparken Vaxholm -skulpturer

2011 Dolcetto Sundsvall -reliefer

2011 Konstrundan i Sundsvall -reliefer

2010 Skatgalleriet Njurunda -reliefer och ögonstenar

2009 Stödeform Stöde -målningar och ögonstenar

2009 R&D Centre SCA I Sundsvall -målningar

2009 Galleri Mellanfjärden - målningar och ögonstenar

2008 Stödeform Stöde -målningar och ögonstenar